در حقیقت روحانی كونگ فو  اقتدار  هنرهای رزمی ملت مسلمان ایران همیشه سربلند  را به سایر ملل ثابت خواهد نمود و با برنامه ریزیهایی که در آتی پیش بینی گردیده به این امر خطیر و مهم همت خواهیم گمارد . بر انسان حکم است که سجده شکر بجای آورده و از رحمات و نعمات بی منت پروردگار به شایستگی ، آن چنان که بایسته و شایسته اوست در جهت خود شناسی و خدا شناسی از آن گام برداشته و بهره گیریم

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 26 اسفند 1388    | توسط: ایمان استوار    | طبقه بندی: فرمولهای روحانی، فلسفه، روحانی کونگ فو،     |
نظرات()