پس از سقوط سلسله چینگ و اعلام جمهوری , لام سای وینگ جهت زندگی به هنگ كنگ نقل مكان نمود و در آنجا به تدریس شیوه جنوبی و پایه گذاری انجمنی بنام ( NUM MU TAIYUK  ) نمود .

لام جو افسانه ای پس از طی نمودن مراحل آموزش تكمیلی  خود , عهده دار آموزش مدرسه شد . شی كونگ لام جو تمامی عمرش وقف هنرهای رزمی نمود یعنی از زمانیكه او جوانی بیش نبود او زیر نظر چشمان تیز بین پدرش ( لام سای وینگ ) به تعالیم هانگ گار كونگ فو پرداخت , لام جو جوان با استعداد , باهوش و پركاری بود . توانائیهای ذاتی او با هدایت و تعالیم اساسی و حرفه ای لام سای وینگ او را به نهایت پتانسیلی معطوف نمود كه توانست به بالاترین حد ممكن هنرهای رزمی دست یابد . توانائیهای او گویای این بود كه او برای كونگ فو متولد شده و میتواند از راهبران این هنر باشد , بدین ترتیب لام سای وینگ به او تمامی دانشش را كه شامل هنر درمان گیاهی را با هزاران فرمول سری درمانی و كونگ فو بود را آموزش داد , اصولی را كه راهبران كونگ فو تنها به جانشینانشان خواهند سپرد . بطوریكه كه شهرت  درمانی پزشكی ( لام جو ) افسانه ای به اندازه هنر كونگ فویش بود , بطوریكه تا امروز بسیاری از مردمان را هنرش شفا بخشیده و درمان نموده است و این كار نیز تا به امروز ادامه داشته است .

نوشته شده در تاریخ جمعه 1 بهمن 1389    | توسط: ایمان استوار    | طبقه بندی: فرمولهای روحانی،     |
نظرات()