نكات مهم و اساسى پیرامون اصول هنرهاى رزمى  

 

در این قسمت به مواردى خواهیم پرداخت كه مورد نیاز یك رزمى كار در واقع یك هنرمند هنر رزم میباشد، بكار بستن این اصول از مهمترین نكات و اركان این هنر شگفت و غنى ا‏ست، با بكار بستن صحیح این قواعد میتوانید جسم و روح خود را توسعه داده ؛ از قید و بند گره‏هاى باز نشدنى در حالات  تن و روان رها گردید.


1.     قبل از هر چیز در هنر رزم، دریافت و درك معنى هنر رزم یا هنر جنگ میباشد، هنر رزم هنرى متكامل و غنیست كه از ابتداى خلقت با انسان همگام بوده و سیر صعودى خود را طى نموده است.

2.     پس از دریافت مفهوم هنر رزم، میبایستى قبل از پرداختن به حركات خشن و لطیف آن، به مفهوم درونى "روحى" آن بیشتر توجه نمود، نرمى نشان حیات و سختى نشان مرگ و نیستى است.

3.     پس از دریافت مفهوم و معناى درونى هنر رزم میتوان به بُعد فیزیكى یعنى جسم "پرورش پرداخت" در حقیقت درون و بیرون لازم و ملزوم یكدیگرند، اگر جسمى نیرومند داشته باشیم كه سرشار از انرژى و نیروهاى پاك متعالى باشد، روح در درون خانه خود پرورش یافته و وسعت پیدا مى‏نماید، با داشتن جسمى سالم میتوانیم روحى نیرومند و سرشار از انرژى داشته باشیم.

4.     در هنر رزم "در مورد پرداختن به حركات فیزیكى" قبل از هر چیز دقّت خود را رشد داده و آنرا تقویت نمایید. قبل از فراگیرى فرمهاى مختلف میبایستى نكات زیر را بكار بست.

5.     با توجه به شیوه رزمى كه تمرین مى‏نمائید میبایستى روش تنفس را تصحیح نمود و اصول مربوط به روش تنفس را از مربى مربوطه فرا گرفت "همیشه بیاد داشته باشید روش تنفس را نزد اساتیدى فرا بگیرید كه از آن اطلاع كاملى دارند، در غیر اینصورت باعث صدمه دیدن اعضاء داخلى و خارجى بدن شما خواهد گردید".

6.     معمولاً بیشتر جوانانى كه به طرف كلاسهاى مختلف هنر رزمى جذب مى‏شوند، بایستى این نكته مهم را به یاد داشته باشند كه فراگیرى استقرار و در كُل حالتهاى مختلف آن و تمرین بسیار بر این اصل در شكلهاى ساده و مركب مهمترین رُكن كُل هنرهاى رزمى جهان است.

7.     در آموختن هیچگونه عجله‏اى نكنید، بلكه به جاى آن بر مهارتهاى ویژه هر روش تأكید نمایید تا این گونه در آینده بتوانید در ارائه فرمولهاى رزمى موفق باشید.

8.     پس از آنكه حركتى توسط مربى آموختید بر روى آن مرتباً مشق و بسیار تكرار نمایید.

9.     پس از تسلط بر روشهاى فراگرفته شده سعى كنید حركات را با روش تنفس "دم و بازدم" هماهنگ نمایید تا اینگونه حركات را قدرت بخشید.

10.در پایان این قسمت به یاد داشته باشید روابط بین استاد و شاگرد مهمترین اصل هنر رزم میباشد.

در انتخاب استاد كاملاً تحقیق نموده تا در آینده پشیمان از انتخاب خود نباشید چرا كه زمان باز نمى ‏

نوشته شده در تاریخ جمعه 26 آذر 1389    | توسط: ایمان استوار    | طبقه بندی: فرمولهای روحانی،     |
نظرات()